Branches

Bedrijven in de agrarische sector hebben vaak een nog grote stroombehoefte en kunnen dit invullen met behulp van zonnestroom. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 6,5 miljard aardbewoners samen.
De energie bereikt de aarde als licht en warmtestraling. Er wordt gesproken over zonne-energie wanneer de technologie wordt ingezet voor de opwekking van energie direct vanuit zonnestraling. Dit gebeurt vooral door middel van zonneboilers, die zonlicht via zonnecollectoren omzetten in warmte. Een andere manier is door middel van zonnepanelen met zogenaamde fotovoltaische cellen (PV-cellen), die licht direct omzetten in elektriciteit: zonnestroom.