Bewerking

Een PV-installatie zet zonne-energie om in elektriciteit. Zonnepanelen, voorzien van een groot aantal PV-cellen, zetten licht om in elektriciteit.
Wanneer zonlicht op de cellen valt, dit kan direct en indirect, wordt er direct stroom opgewekt. Door de zonnepanelen zo te plaatsen dat zij zoveel mogelijk zonnestraling opvangen, kan er gelijk gebruik van worden gemaakt. Een installatie slaat de stroom die teveel is opgewekt op op het net zodat ’s avonds, ’s nachts of op donkere dagen stroom afgenomen kan worden. Hoewel alle vormen van licht gebruikt zouden kunnen worden, levert het licht van de zon de meeste energie.